Anderson Quigley

Head of School of Languages, Literatures, and Cultures – Bangor University

Head of School of Languages, Literatures, and Cultures – Bangor University

Posted on 1 April 2021

Anderson Quigley is delighted to be working with Bangor University on the appointment of the Head of School of Languages, Literatures, and Cultures.

For more information and instructions of how to apply, please click here.

Should you wish to discuss the role in strict confidence, please contact Ed Pritchard on +44(0)7980 817 927, or Carolyn Coates on +44(0)7825 871 944. To discuss the opportunity in Welsh, please contact Professor Sir Deian Hopkin on +44(0)7711 155 720. The closing date for this role is noon on Monday 10th May 2021.

 

Mae Anderson Quigley yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor ar benodi Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau.

I gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cais, cliciwch yma.

Os hoffech drafod y rôl yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch ag Ed Pritchard ar +44(0)7980 817 927, neu Carolyn Coates ar +44(0)7825 871 944. I drafod y cyfle yn Gymraeg, cysylltwch â’r Athro Syr Deian Hopkin ar +44(0)7711 155 720. Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw hanner dydd ar ddydd Llun 10 Mai 2021.