Anderson Quigley

Head of School of Arts, Culture and Language – Bangor University – CLOSED

Head of School of Arts, Culture and Language – Bangor University – CLOSED

Posted on 21 October 2021

Anderson Quigley is delighted to be working with Bangor University on the appointment of the Head of School of Arts, Culture and Language.

For more information and instructions of how to apply, please click here.

Should you wish to discuss the role in strict confidence, please contact Ed Pritchard on +44(0)7980 817 927, or Carolyn Coates on +44(0)7825 871 944. To discuss the opportunity in Welsh, please contact Professor Sir Deian Hopkin on +44(0)7711 155 720.

This role is now closed.

Mae Anderson Quigley yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor ar benodi Pennaeth Ysgol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith.

I gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cais, cliciwch yma.

Os hoffech drafod y rôl yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch ag Ed Pritchard ar +44(0)7980 817 927, neu Carolyn Coates ar +44(0)7825 871 944. I drafod y cyfle yn Gymraeg, cysylltwch â’r Athro Syr Deian Hopkin ar +44(0)7711 155 720.

Mae’r rôl hon bellach ar gau.