Anderson Quigley

Head of Research and Impact Services – Bangor University

Head of Research and Impact Services – Bangor University

Posted on 12 August 2021

Anderson Quigley is delighted to be working with Bangor University on the appointment of the Head of Research and Impact Services.

For more information and to apply, please click here.

To discuss the role in strict confidence, please contact Ed Pritchard on +44(0)7980 817 927 or Carolyn Coates on +44(0)7825 871 944. The closing date for this role is noon on Tuesday 28 September 2021.

 

Mae Anderson Quigley yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor ar benodi Pennaeth Gwasanaethau Ymchwil ac Effaith.

I gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cais, cliciwch yma.

Os hoffech drafod y rôl yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch ag Ed Pritchard ar +44(0)7980 817 927, neu Carolyn Coates ar +44(0)7825 871 944. I drafod y cyfle yn Gymraeg, cysylltwch â’r Athro Syr Deian Hopkin ar +44(0)7711 155 720. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth, 28 Medi 2021.